Felelősségi nyilatkozat

Az űrlapon szereplő gyermek szülője / gondviselője kijelentem, hogy a tábor területére és programjaira, az azokon való részvételre vonatkozó Házirendet elolvastam, azokat megértettem, majd táborozó gyermekemmel megismertettem. A benne szereplő pontokat táborozó gyermekemmel együtt értelmeztük, és azokat elfogadjuk. A tábor programjai (sport, kirándulás, utazás, játékok, versenyek, fakultációk, stb.) során a táborvezetők, programtartók, animátorok, ifik és tanárok utasításainak be nem tartásából esetlegesen bekövetkező baleset után sem anyagi, sem egyéb kártérítési igénnyel nem lépünk fel. Amennyiben táborozó gyermekem az utasítások be nem tartása következtében, vagy szándékosan kárt okoz táborozó társainak, kárt okoz a tábor épületeiben, felszerelési tárgyaiban, a játékokban vagy egyéb, a táborozáshoz használt eszközökben, illetve cselekedetével balesetet okoz másnak, az azokkal kapcsolatos kártérítési felelősséget vállalom, és azt megtérítem. A tábor idejére gyermekem baleseti és felelősség biztosítással rendelkezik.

Egyúttal hozzájárulok, hogy gyermekem a tábor valamennyi programjában részt vegyen.
Tudomással bírok arról, hogy gyermekem a táborozást csak egészségesen kezdheti meg. Egészségi állapotáról 4 napnál nem régebbi igazolást adok át a tábor vezetőjének a tábor megkezdésekor.
A fentieket elismerem, tudomásul veszem, valós voltát igazolom, azok tartalmát gyermekem nevében magamra nézve kötelezőnek tartom.